HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point 

Nabídka práce

Videa z našeho města

Odkazy, inzeráty

Projekt „Modernizace odborné výuky na ZŠ Andělská Hora
 

Projekt „Modernizace odborné výuky na ZŠ Andělská Hora“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013759) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie a učebny cizích jazyků odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření nových forem výuky a zvýšily zájem žáků o výuku přírodních věd a cizích jazyků

Plakát - Modernizace odborné výuky na ZŠ Andělská Hora