HLAVICKA

Městský úřad

Informace

Registr oznámení

Formuláře ke stažení

Dotace z rozpočtu města

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Formuláře ke stažení

Žádost o pronájem obecního bytu

Čestné prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí a osvobození od poplatku za TKO

Žádost o prominutí poplatku za TKO

Žádost o vrácení přeplatku za TKO

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Odhláška psa